Εκπαίδευση Παλλινοστούντων

Το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι καθηγητές κ. Ευάγγελος Λίτσος και κ. Κουτσογιάννη Ελισάβετ έχουν αναλάβει ύστερα από παρότρυνση και υποστήριξη της Διευθύντριας του 3ου Γυμνασίου κ. Γεωργιάδου Κερατσώς την δράση 7 του συγκεκριμένου προγράμματος με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Στόχος της δράσης αυτής είναι να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινωνία (καθηγητές και μαθητές) για την παρουσία μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο σχολικό γίγνεσθαι εντός της τάξης, με ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό το σεβασμό του κάθε πολιτισμού ή και εκτός τάξης με ενθάρρυνση, καλύτερη κοινωνικοποίηση και συμμετοχή στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου.

Πράγματι, με ενδιαφέρον και χαρά γονείς και παιδιά συμμετέχουν στο κάλεσμα του σχολείου μέσω του προγράμματος αυτού το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Κάνοντας έναν απολογισμό του φετινού προγράμματος, παρουσιάζουμε τις εξής δραστηριότητες:

  • Ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών του 3ου Γυμνασίου για το πρόγραμμα και τους στόχους του από τον κ. Ευάγγελο Λίτσο.
  • Αποκριάτικη γιορτή με συμμετοχή των μαθητών σε ποντιακό γλεντι με παράλληλη παρουσίαση στοιχείων ποντιακού πολιτισμού.
  • Καλωσόρισμα των μαθητών και των οικογενειών τους στην σχολική κοινότητα με παραδοσιακούς ποντιακούς συλλόγους της Κομοτηνής.
  • Συμμετοχή των οικογενειών των παλλινοστούντων μαθητών με την προσφορά εξαιρετικών παραδοσιακών εδεσμάτων.

 

progr_pallinostounton
  • progr_pallinostounton1
  • progr_pallinostounton2
  • progr_pallinostounton3
  • progr_pallinostounton4

 

Στις επιμέρους δραστηριότητες περιλαμβάνεται:

Η συνεχής συμβουλευτική ? ενημέρωση των γονέων των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο για οποιασδήποτε φύσεως παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους καθώς και ενίσχυση των ίδιων για σύνδεση ? συνεργασία των οικογενειών με το σχολείο.

Η συλλογή και παρουσίαση σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λαογραφικού, εθνογραφικού υλικού από μετανάστες ? παλιννοστούντες γονείς μαθητών και μαθητριών του σχολειού με τη βοήθεια των συμμετεχόντων καθηγητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.