Τμήματα Ένταξης

 

 

Το Σχολείο μας χαρακτηρίζεται και από μιαν άλλη ιδιότητα ή μάλλον δυνατότητα. Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ύπαρξη των «τμημάτων ένταξης».

Τα Τμήματα Ένταξης του 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής  καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Για την καθημερινή εξατομικευμένη μεταφορά , μεριμνά το σχολείο σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, παρέχοντας ταξί σε μαθήτριες/τες με προβλήματα κινητικότητας.

Ο Δάσκαλος στο Δημοτικό ή ο καθηγητής στο Γυμνάσιο, διαπιστώνοντας μαθησιακές δυσκολίες σε μαθητές τους και με την συνεργασία των γονέων, παραπέμπονται σε ειδική διαγνωστική υπηρεσία για αξιολόγηση των μαθησιακών του δυσκολιών, η οποία λειτουργεί στην πόλη μας (ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ).

  • Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος του σχολείου μας ώστε τα παιδιά να μη χάνουν άλλα μαθήματα με τη συμμετοχή τους στο Τμήμα `Ένταξης.
  • Με την ύπαρξη διαμορφωμένων αιθουσών που φιλοξενούν μόνο τους μαθητές Ε.Α.
  • Με την ύπαρξη συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και στον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή καθώς και με το Σχολικό Σύμβουλο.
  • Επειδή ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, γίνεται σταδιακά η ένταξή του, έχοντας όλη την απαιτούμενη προσοχή από καθηγητές και μόνο της ειδικής αγωγής.

 

Φέτος 2020-21 στο σχολείο μας λειτουργούν 5 τμήματα ένταξης για τις 3 τάξεις με μόνιμους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Φιλόλογο-Μαθηματικό -Φυσικό