Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας (εκτός εκτάκτων συνθηκών) του σχολείου μας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: