Παρελάσεις

Σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολικού έτους 2016 – 2017

 

28η Οκτωβρίου 2016

Σημαιοφόρος: Αναστασιάδου Χριστίνα

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Καφαλή Μαγδαληνή, Λίτσου Εριφύλη

Β τάξη: Θεοδωρίδου Μαρία-Δανάη, Λιάπη Βαρβάρα

Α τάξη: Τσιάρας Χρήστος

 

25η Μαρτίου 2017

Σημαιοφόρος: Λίτσου Ερυφίλη

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Αναστασιάδου Χριστίνα, Καφαλή Μαγδαληνή

Β τάξη: Θεοδωρίδου Μαρία-Δανάη, Λιάπη Βαρβάρα

Α τάξη:

 

 

14η Μαΐου 2017

Σημαιοφόρος: Καφαλή Μαγδαληνή

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Αναστασιάδου Χριστίνα, Λίτσου Εριφύλη

Β τάξη: Θεοδωρίδου Μαρία-Δανάη, Λιάπη Βαρβάρα

Α τάξη:

 

Σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολικού έτους 2015 – 2016

 

28η Οκτωβρίου 2015

Σημαιοφόρος: Λιάπη Βασιλική

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Πελτέκης Χρήστος, Σωτίδης Αλέξανδρος

Β τάξη: Αναστασιάδου Χριστίνα, Λίτσου Εριφύλη

Α τάξη: Γκιρίτσης Λάμπρος

 

25η Μαρτίου 2016

Σημαιοφόρος:  Πελτέκης Χρήστος

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Λιάπη Βασιλική, Κούτρα Νικολέτα Θεοδώρα

Β τάξη: Αναστασιάδου Χριστίνα, Λίτσου Εριφύλη

Α τάξη:

 

14η Μαΐου 2016

Σημαιοφόρος: Πελτέκης Χρήστος

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Λιάπη Βασιλική, Λεπίδας Χρήστος

Β τάξη:  Αναστασιάδου Χριστίνα, Λίτσου Εριφύλη

Α τάξη:

 

 

Σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολικού έτους 2014 – 2015

 

28η Οκτωβρίου 2014

Σημαιοφόρος: Καλούδης Εμμανουήλ Γεώργιος

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Κοκκορού Μαρία, Νάντσου Δήμητρα

Β τάξη: Λιάπη Βασιλική, Σωτίδης Αλέξανδρος

Α τάξη: Αλμπανίδης Θωμάς

 

25η Μαρτίου 2015

Σημαιοφόρος:  Κοκκορού Μαρία

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Νάντσου Δήμητρα, Καλούδης Εμμανουήλ Γεώργιος

Β τάξη: Λιάπη Βασιλική, Πελτέκης Χρήστος

Α τάξη:

 

14η Μαΐου 2015

Σημαιοφόρος: Νάντσου Δήμητρα

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Καλούδης Εμμανουήλ Γεώργιος , Κοκκορού Μαρία

Β τάξη:  Λιάπη Βασιλική, Καζακίδης Θεοχάρης

Α τάξη:

 

Σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολικού έτους 2013 – 2014

 

28η Οκτωβρίου 2013

Σημαιοφόρος: Λαμπριανίδου Ζωή

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Ρόιδος Ελευθέριος, Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις

Β τάξη: Κοκκορού Μαρία, Καλούδης Εμμανουήλ Γεώργιος

Α τάξη: Γκουλιαμτζή Αργυρώ

 

25η Μαρτίου 2014

Σημαιοφόρος:  Ρόιδος Ελευθέριος

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Λαμπριανίδου Ζωή, Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις

Β τάξη: Νάντσου Δήμητρα, Καλούδης Εμμανουήλ Γεώργιος

Α τάξη: Πελτέκης Χρήστος

 

14η Μαΐου 2014

Σημαιοφόρος: Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Λαμπριανίδου Ζωή, Ρόιδος Ελευθέριος

Β τάξη: Νάντσου Δήμητρα, Κοκκορού Μαρία

Α τάξη: Λιάπη Βασιλική

 

 

Σημαιοφόροι και παραστάτες του σχολικού έτους 2012 – 2013

 

28η Οκτωβρίου 2012

Σημαιοφόρος: Κουκουβέτσης Χριστόδουλος

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Κυμπαρίδου Χρύσα , Κατσιμίγα Θεοφανία

Β τάξη: Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις , Ρόιδος Ελευθέριος

Α τάξη: Νταλή Αλή Αρζού

 

25η Μαρτίου 2013

Σημαιοφόρος: Κατσιμίγα Ιωάννα

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Κυμπαρίδου Χρύσα , Κατσιμίγα Θεοφανία

Β τάξη: Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις , Ρόιδος Ελευθέριος

Α τάξη: Κοκκόρου Μαρία

 

14η Μαΐου 2013

Σημαιοφόρος: Πιπλίδου Αικατερίνη Δανάη

Παραστάτες: 

Γ τάξη: Κυμπαρίδου Χρύσα , Κατσιμίγα Θεοφανία

Β τάξη: Μαστροθεοδωράκη Άρτεμις , Ρόιδος Ελευθέριος

Α τάξη: Νάτσου Δήμητρα