Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και η άντληση πληροφοριών από τον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:

Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται  στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό που παρέχεται με σκοπό τη μελέτη ή την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά,  ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του «ως έχει» (as is) και «ως διατίθενται» (as available) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση  στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο επισκέπτης  τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ? αυτόν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Ακόμη δεν ευθυνόμαστε για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Παρακαλούνται οι χρήστες/επισκέπτες να μεριμνούν για την ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τους (π.χ. χρήση ενημερωμένου αντιίκού προγράμματος, πολιτική ασφάλειας και ρυθμίσεις ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματά τους)

Τα άρθρα, τα οποία φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο μας, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ΄ ανάγκη την άποψη της ομάδας ανάπτυξης της ιστοσελίδας μας, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού μας τόπου καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.

Φωτογραφίες/βίντεο μαθητών από εκδηλώσεις/δραστηριότητες μπορεί να δημοσιευτούν στα πλαίσια της οδηγίας του σχολικού δικτύου. Αν κάποιος κηδεμόνας δεν συμφωνεί με τυχόν δημοσίευση φωτογραφίας/βίντεο του μαθητή του οποίου είναι κηδεμόνας μπορεί να ενημερώσει την διεύθυνση του σχολείου. Τυχόν δημοσιευμένες φωτογραφίες ή βίντεο μέχρι εκείνη την ώρα θα αποσυρθούν.

Οι διαχειριστές δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης της χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Επιμέλεια κειμένων και φωτογραφικού υλικού:  

Δ/ντρια Δρ.Γεωργιάδου Κερατσώ